Bildarchiv Th. Ebersberg / USA / Mississippi

Seite 1 von 9 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9 Weiter

145002v 145003v 145007v 145009v
145002v.jpg
Mississippibrücke
145003v.jpg
bei Vicksburg
145007v.jpg
Mississippibrücke
145009v.jpg
Mississippibrücke
145011v 145012v 145013v 145014v
145011v.jpg
Mississippi Welcome
145012v.jpg
Welcome Center
145013v.jpg
Mississippi Welcome
145014v.jpg
Welcome Center
145015v 145016v 145018v 145019v
145015v.jpg
Mississippi Welcome
145016v.jpg
Welcome Center
145018v.jpg
Old Court House
145019v.jpg
Vicksburg
145020v 145022v 145023v 145025v
145020v.jpg
Vicksburg
145022v.jpg
Vicksburg
145023v.jpg
Old Court House
145025v.jpg
Vicksburg
145026v 145027v 145028v 145029v
145026v.jpg
Mississippi Station
145027v.jpg
Parkanlage, Vicksburg
145028v.jpg
Parkanlage, Vicksburg
145029v.jpg
Casinoschiff »Horizon«
145031v 145032v 145035v 145036v
145031v.jpg
Casino »Ameristar«
145032v.jpg
Casino »Ameristar«
145035v.jpg
Casino »Ameristar«
145036v.jpg
Casinohotel
145038v 145039v 145040v 145041v
145038v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145039v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145040v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145041v.jpg
Gemälde, Casinohotel
145042v 145043v 145044v 145045v
145042v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145043v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145044v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145045v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145048v 145050v 145052v 145054v
145048v.jpg
Casinohotel »Horizon«
145050v.jpg
Casinoschiff
145052v.jpg
»Horizon«, Vicksburg
145054v.jpg
Casinoschiff
145056v 145059v 145060v 145063v
145056v.jpg
»Kudzu«
145059v.jpg
»Kudzu«
145060v.jpg
»Kudzu«
145063v.jpg
Bei Vicksburg