Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / Mississippi

Zurück Seite 2 von 9 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9 Weiter

145064v 145065v 145068v 145069v
145064v.jpg
Bei Vicksburg
145065v.jpg
US 61
145068v.jpg
Port Gibson
145069v.jpg
Port Gibson
145070v 145071v 145073v 145074v
145070v.jpg
Port Gibson
145071v.jpg
Port Gibson
145073v.jpg
Port Gibson
145074v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145075v 145076v 145077v 145078v
145075v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145076v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145077v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145078v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145080v 145081v 145082v 145083v
145080v.jpg
Port Gibson
145081v.jpg
Idyll, Port Gibson
145082v.jpg
Port Gibson
145083v.jpg
Kirche, Port Gibson
145084v 145085v 145086v 145087v
145084v.jpg
Kirche, Port Gibson
145085v.jpg
Kirche, Port Gibson
145086v.jpg
Kirche, Port Gibson
145087v.jpg
Kirche, Port Gibson
145088v 145089v 145090v 145091v
145088v.jpg
Kirchturm
145089v.jpg
Kirche, Port Gibson
145090v.jpg
Kirche, Port Gibson
145091v.jpg
Kirche, Port Gibson
145093v 145094v 145095v 145097v
145093v.jpg
Port Gibson
145094v.jpg
Port Gibson
145095v.jpg
Port Gibson
145097v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145098v 145099v 145100v 145102v
145098v.jpg
Historisches Haus
145099v.jpg
Historisches Haus
145100v.jpg
Historisches Haus
145102v.jpg
Port Gibson
145103v 145105v 145107v 145108v
145103v.jpg
Magnolienblätter
145105v.jpg
Magnolienblätter
145107v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145108v.jpg
Magnolie, Port Gibson
145109v 145110v 145111v 145112v
145109v.jpg
Old Trace, Natchez...
145110v.jpg
Old Trace, Natchez...
145111v.jpg
Natchez Trace Pkway
145112v.jpg
Natchez Trace Pkway