Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / Wisconsin / Milwaukee

Zurück Seite 7 von 9 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9 Weiter

101670v 101671v 101672v 101675v
101670v.jpg
Bar, »The Pfister«
101671v.jpg
Bar, »The Pfister«
101672v.jpg
Hotel »The Pfister«
101675v.jpg
Hotel »The Pfister«
101677v 101680v 101682v 101684v
101677v.jpg
Hotel »The Pfister«
101680v.jpg
Skulptur »The Calling«
101682v.jpg
Skulptur »The Calling«
101684v.jpg
Skulptur »The Calling«
101687v 101688v 101689v 101690v
101687v.jpg
Quadracci Pavillon
101688v.jpg
Milw. Art Museum
101689v.jpg
Quadracci Pavillon
101690v.jpg
Milw. Art Museum
101693v 101695va 101698v 101701v
101693v.jpg
Quadracci Pavillon
101695va.jpg
Quadracci Pavillon
101698v.jpg
Quadracci Pavillon
101701v.jpg
Quadracci Pavillon
101702v 101705v 101706v 101708v
101702v.jpg
Milw. Art Museum
101705v.jpg
Milw. Art Museum
101706v.jpg
Milw. Art Museum
101708v.jpg
Milw. Art Museum
101709v 101710v 101712v 101713v
101709v.jpg
Quadracci Pavillon
101710v.jpg
Quadracci Pavillon
101712v.jpg
Quadracci Pavillon
101713v.jpg
Quadracci Pavillon
101715v 101718v 101719v 101720v
101715v.jpg
Milw. Art Museum
101718v.jpg
Milw. Art Museum
101719v.jpg
Milw. Art Museum
101720v.jpg
Milw. Art Museum
101721v 101722v 101724v 101725v
101721v.jpg
Quadracci Pavillon
101722v.jpg
Quadracci Pavillon
101724v.jpg
Quadracci Pavillon
101725v.jpg
Quadracci Pavillon
101726v 101727v 101730v 101731v
101726v.jpg
Milw. Art Museum
101727v.jpg
Milw. Art Museum
101730v.jpg
Milw. Art Museum
101731v.jpg
Milw. Art Museum
101732v 101733v 101734v 101735v
101732v.jpg
Milw. Art Museum
101733v.jpg
Milw. Art Museum
101734v.jpg
Milw. Art Museum
101735v.jpg
Milw. Art Museum