Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / South Dakota

Zurück Seite 2 von 12 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 Weiter

100054v 100055v 100056v 100057v
100054v.jpg
Reklame, Keystone
100055v.jpg
Keystone, Mt. Rush.
100056v.jpg
Keystone, Mt. Rush.
100057v.jpg
Keystone, Mt. Rush.
100058v 100059v 100060v 100061v
100058v.jpg
Reklame, Keystone
100059v.jpg
Reklame, Keystone
100060v.jpg
Black Hills
100061v.jpg
Black Hills
100062v 100063v 100064v 100065v
100062v.jpg
Mt. Rushmore
100063v.jpg
Mt. Rushmore
100064v.jpg
Mt. Rushmore
100065v.jpg
Ziege, Mt. Rushmore
100066v 100067v 100069v 100071v
100066v.jpg
Ziege, Mt. Rushmore
100067v.jpg
Esel, Custer St. P.
100069v.jpg
Esel, Custer St. P.
100071v.jpg
Bison, Custer St. Park
100072v 100078v 100079v 100080v
100072v.jpg
Bisons, Custer St. P.
100078v.jpg
Bisons, Custer St. P.
100079v.jpg
Bisons, Custer St. P.
100080v.jpg
Crazy Horse Memorial
100082v 100085v 100086v 100087v
100082v.jpg
Crazy Horse Memorial
100085v.jpg
Crazy Horse Memorial
100086v.jpg
Crazy Horse Memorial
100087v.jpg
Crazy Horse Memorial
100089v 100091v 100094v 100095v
100089v.jpg
Crazy Horse Memorial
100091v.jpg
Motorrad-Fans
100094v.jpg
Harley Davidson
100095v.jpg
Harley Davidson
100096v 100097v 100098v 100100v
100096v.jpg
Spearfish Canyon
100097v.jpg
Fun, Spearfish Canyon
100098v.jpg
Spearfish Canyon
100100v.jpg
Spearfish Canyon
100101v 100102v 100103v 100104v
100101v.jpg
Spearfish Canyon
100102v.jpg
Spearfish Canyon
100103v.jpg
Reklame, Rapid City
100104v.jpg
Reklame, Rapid City
100106v 100109v 100110v 100114v
100106v.jpg
Reklame, Rapid City
100109v.jpg
Motel, Rapid City
100110v.jpg
Motel, Rapid City
100114v.jpg
Nummernschild